Vertrouwenskanaal

In other languages:

Chinese | EnglishFinnish | German

Exel Composites biedt een anoniem en volledig vertrouwelijk kanaal aan voor interne en externe belanghebbenden om zorgen te uiten of niet-naleving te melden.

Om een objectief en vertrouwelijk proces te verzekeren, worden de meldingen ontvangen door een externe partij die verantwoordelijk is voor het initiëren van de nodige processen en de opvolging van de kwestie.

Alle meldingen zullen met de nodige ernst worden genomen, zorgvuldig worden beoordeeld en objectief en correct worden opgelost.

We tolereren geen enkele vorm van vergelding van welke aard dan ook tegen personen die hun zorgen uiten, schendingen melden of helpen bij onderzoeken naar mogelijke schendingen.

Personen die te goeder trouw een vermoedelijke overtreding melden, zullen niet worden onderworpen aan enige vergelding of bestraffing door Exel Composites, zelfs als deze claim later ongegrond blijkt te zijn.

 

  • Drop files here or
    Max. file size: 7 MB, Max. files: 5.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.